Uthållig produktion av framtida motorkomponenter

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Funding from Vinnova SEK 7 700 000
Project duration June 2012 - November 2015
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-00069-en

Purpose and goal

Projektet har utgått från utmaningar när det gäller gjutning och realisering av nya gjutjärn med hög hållfasthet och god skärbarhet, vägval avseende bearbetningsstragier samt materialbeteende i skärprocesser när det gäller arbetsmaterialens skärbarhet. Kisellegerat kompaktgrafitjärn har demonstreras som nytt alternativ för framtida motorkomponenter. Ny simuleringsmetodik för att hantera bearbetningsstrategier har introducerats. Generisk kunskap har stärkts när det gäller arbetsmaterialens bearbetbarhet och särskilt när det gäller sammansatta material.

Results and expected effects

Kisellegerat kompaktgrafitjärn har högre hållfasthet än dagens gjutjärn och samtidigt bättre skärbarhet än tidigare kompaktgrafitjärn. Metodiken att hantera bearbetningsstrategier har visats genom fallstudier. Metodiken med kontrollerade skärförsök och FE-modellering är generell och kan tillämpas för nya material i framtiden. Den ökade kunskap hos underleverantörer i att bedöma materialvariationer bidrar till deras förmåga att driva hållbar produktion och teknikseminarier har inletts. Två doktorsexamina och en licentiatexamen har genererats.

Approach and implementation

Specifika utmaningar har drivit arbetet där högskola/institut samverkat med företagen och drivit gemensam FoU. Koppling mellan teori, experiment i laboratorium och pilotstudier hos/med företagen (gjutförsök, bearbetningsstrategier, komponentlika provkroppar) skapar tillämpningar samtidigt som god vetenskaplig publicering och internationalisering har generats och förenats med två doktorsexamina och en licentiatexamen. Projektet har genomförts under perioden 20120601 till 20151130. Total omslutning har varit 15,47 Mkr, varav 7,7 Mkr har varit VINNOVA-stöd.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.