Utforskande av marknader för hållbara smarta elnät nya produkter och tjänster för en urban miljö

Reference number 2012-03195
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för energiteknik
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration November 2012 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målen med projektet var: (i) att öka kunskap om möjligheter för smarta-nät baserade projekt i Brasilien; (ii) identifiera lösningar och affärsmodeller för implementering av ren-tek projekt i brasilianska städer; (iii) identifiera ett test område i en urban miljö; (iv) bilda ett konsortium av svenska och brasilianska intressenter för att utnyttja de identifierade affärsmöjligheter.

Results and expected effects

Projektarbetet resulterade I tre projekt spår i olika brasilianska städer: (i) smart elektro-mobilitet i Curitiba fokuserar förbättring av urban transport infrastruktur; (ii) uthålliga lösningar för USP campus fokuserar funktionalitet av campus infrastruktur och är tänkt användas för demonstration, forskning och utbildning; (iii) uthålliga smarta nät i Belo Horizonte undersöker möjligheterna som uppstår vid urbanisering av norra delen av staden där den internationella flygplatsen ligger. De tre projekt ska utvecklas vidare förutsatt att finansiering kan erhållas.

Approach and implementation

Flera möten och konsultationer ägde rum i de tre städer som undersöktes. En workshop och fältbesök organiserades i Sverige för att demonstrera svenska erfarenheter och diskutera deras tillämpning i Brasiliens sammanhang. Tre arbetslag har bildats för att fortsätta utveckling av projekten enligt triple-helix samverkansmodellen. I detta ingår svenska och brasilianska intressenter. I nästa steg utvecklas projektkoncepten vidare, finansiering ska identifieras, och konsortium bildas för att implementera projekten.

External links

http://www.kth.se/smartgrid-brazil

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.