Utbyte mellan akademi och industri inom läkemedelsutveckling

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för läkemedelskemi
Funding from Vinnova SEK 152 114
Project duration June 2016 - November 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call National mobility for innovation

Purpose and goal

Syftet med projektet var att genom individrörlighet skapa ett utbyte av kunskap och metoder inom läkemedelsutveckling mellan forskare vid Uppsala universitet och AstraZeneca Gothenburg. Specifika mål med projektet var att skapa och underhålla kontakt mellan akademi och industri, utbyte av kunskap och datorbaserade metoder inom läkemedelsutveckling, samt publicering av minst en samförfattad vetenskaplig artikel.

Expected results and effects

Resultaten av forskningen i två separata delprojekt förväntas att under 2018 publiceras i samarbete mellan parterna. Projektet har stimulerat samarbete mellan projektparterna vilket kommer att fortsätta även efter projektets slut i form av två olika projekt rörande utveckling av prediktiva modeller för selektivitet i kemiska reaktioner inom läkemedelsforskning. Kunskap och metoder som använts under projektet har överförts till akademisk parts heminstitution och implementerats i forskning och grundutbildning.

Planned approach and implementation

Projektet har utförts vid AstraZeneca Gothenburg där den akademiska parten har spenderat totalt tolv arbetsveckor under en period av 18 månader. Forskningsaktiviteten fördelades i två delprojekt med olika forskargrupper för att öka kontaktytan. Projektaktiviteterna har inkluderat generering av data, utveckling av modell, analys och validering. I båda delprojektet har arbetet utförts i samarbete mellan parterna och medfört god kontakt och utbyte av kunskap och metoder inom läkemedelsutveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.