Utbyte för Innovation i Sjukvården

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Kemi, material och ytor, Borås
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2015 - February 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Projektet syftar till att stärka samverkan mellan SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut och sjukvården i Västra Götalands regionen (VGR). Djupare samverkan mellan parterna ska utveckla kapacitet för att identifiera och utforska behov och utmaningar i sjukvården. Projektledaren ska utveckla kompetens i gränssnittet mellan teknik och sjukvård. Syftet uppfylldes genom utvecklandet av nätverk och kunskap i projektet. En ökad förståelse för organsationernas förutsättningar förväntas leda till ökad samverkan.

Expected results and effects

Projektledaren har erhållit en översiktlig förståelse för sjukvårdens verksamhet och utmaningar vilket behövs för att aktivt kunna delta i diskussioner med personer som arbetar inom sjukvården. Projektledaren kan tillämpa innovations- och designmetodik för att tydliggöra problemställningar i sjukvården. Utvecklingsförslag konkretiserades genom ansökan ”Närsjukvård 2.0” som beviljades anslag av VGR. Projektet förväntas leda till fler projekt i samverkan mellan RISE och VGR

Planned approach and implementation

Kunskapsbyggande aktiviteter omfattade observationsstudier på klinik, arbetsmöten, intervjuer och workshops, analys och rapportering. Projektet fokuserade initialt på research och utveckling av hypoteser genom intervjuer med vårdpersonal och aktörer i sjukvårdens innovationsorganisationer. Researcharbetet omsattes sedan i uppsökande aktiviteter med 5 kliniker vilket ledde till ett förslag på en fortsättning av innovationsaktiviteter på en klinik. Utmaningar som bör adresseras var främst schemaläggning av aktiviteter och kommunikation kring innovation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.