Utbildning av hissmontörer med hjälp av virtual reality (VR)

Reference number 2017-02499
Coordinator Spinckel Invest AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2017 - October 2017
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2018
Call 2015-06960-en

Purpose and goal

Projektets mal och syfte ar att bistå hissbranschen ökad kvalitet, och därmed säkerhet, i utbildningen av oprovade och erfarna hiss-tekniker genom ett e-lärandeprogram som baseras på virtual reality (VR).

Expected results and effects

Projektet har lett till att en prototyp VR-applikation - en virtuell miljö med design och funktionalitet - över ett hisschakt har utvecklats där de inledande momenten av ett servicebesök utförs i en stegvis process. Utvecklad prototyp VR-applikation skapar grunden till vidareutveckling mot kommersialiserbar VR-applikation för hissbranschen.

Planned approach and implementation

Projektets genomförande möjliggjordes av en projektgrupp med kompetens inom bl.a. utbildning av hisstekniker och utveckling av VR-teknik. Prototyp VR-applikationen har presenterats inför studerande hisstekniker samt inför branschfolk, följt av mycket positiv feedback. Ytterligare presentation av prototyp inför hissbranschen kommer att ske inom kort.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.