Upsalite - Verifiering av möjligheter med omöjligt meterial

Reference number 2013-04498
Coordinator DISRUPTIVE MATERIALS AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration December 2013 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet och målet för denna sista etapp (MS-4) av Vinnveifieringsprojektet var att: 1. Med utgångspunkt från kundverifieringsprojekten säkrade i MS-3, justera produkter och produktens paketering och därmed ta fram kundanpassade produkter för instegsmarknader. 2. Säkra fortsatt finansiering för företaget. Båda målen är uppfyllda! åtminstone fyra olika kundanpassade produkter har tagits fram inom den viktigaste instegsmarknaden fuktadsorption. En finansieringsrunda stängs nu i april som säkrar finansiering för 2 år framåt.

Results and expected effects

Resultaten av detta Vinnverifieringsprojekt har varit av helt avgörande betydelse för Disruptive Materials. Det har gjort det möjligt för företaget att gå från att ha ett mycket spännande och lovande material som tillverkats på labbet hela vägen till framtagning av verifierade produkter för instegsmarknader vilket lett till att företaget nu kan ta in finansiering från privata investerare för att driva utvecklingen vidare.

Approach and implementation

Upplägget av projektet har varit väl genomtänkt där varje etapp har stått för delmål som lett till det slutgiltiga målet. Den viktigaste lärdomen är att inte ta för stora kliv för snabbt utan att verkligen analysera situationen i varje steg och hålla ett klart kundfokus. Vinnova har gått oss till mötes vid förändringar av planen och varit en professionell partner genom hela projektet. Vi är oerhört tacksamma för detta samarbete och den hjälp vi har fått!

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.