Uppkolning av PM-komponenter vid lågt och högt tryck

Reference number 2017-02515
Coordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2017 - March 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material
Call 2016-04983-en

Purpose and goal

Projektet har visat hur det är möjligt att styra uppkolning av sintrade och heltäta material i HIP genom variation av processparametrar, exempelvis kemi/materialsort, atmosfär i HIP, hålltid, och porositet. Med stöd av beräkningar har processen optimerats och förslag på hur detta kan tas vidare har tagits fram.

Expected results and effects

Projektet har påvisat hur det är möjligt att inkludera flera metallurgiska steg i samma process: kompaktering, uppkolning och härdning (sätthärdning). Utöver de sedvanliga positiva effekter att genom pulvermetallurgi nå färdig form i få processteg, ses ytterligare positiva led av denna process: minska ledtiden i materialframtagning genom att inkludera flera processer i samma steg, samt energibesparing till följd av minskad återvärmning och hantering.

Planned approach and implementation

I syfte att optimera processen har processparametrar varierats. Optimeringen har utförts med hjälp av modeller, där bland annat termodynamiska beräkningar kan fånga inverkan av kemi på uppkolningsbeteendet, inverkan av hålltid kan simuleras med kinetik (Dictra). Däremot är det mer besvärligt att fånga inverkan av porositet på uppkolning, och fortsatt arbete rekommenderas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.