Upphandling, kontraktutformning och innovationer: Förstudie

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Transportekonomi, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration December 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Målet för arbetet har varit att karaktärisera de problem som föreligger med att få offentliga myndigheter att pröva nya lösningar för att hantera sitt uppdrag.

Results and expected effects

Genomgången innehåller en genomlysning av dessa problem och förslag till hur de kan genomföras. Utfallet är helt beroende på hur förslagen hanteras vidare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.