UppfinnarLotsen

Reference number 2018-00108
Coordinator Göteborgs Uppfinnareförening
Funding from Vinnova SEK 2 650 000
Project duration March 2018 - March 2019
Status Ongoing
Venture Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Call 2017-05206-en

Purpose and goal

UppfinnarLotsen är ett projekt som lotsar, stödjer och utvecklar uppfinnaren och dennes projekt genom utbildning och praktisk hjälp i ett flertal steg. Sverige är känt för sin innovationsförmåga och ligger högt i internationell ranking ifråga om patent/invånare, men inte lika högt upp när det gäller kommersialisering. I projektet UppfinnarLotsen har vi lagt fokus på att uppfinnare med tidiga idéer ska få stöd och hjälp av erfarna uppfinnare, innovatörer, specialister och entreprenörer och därmed få kunskap, praktisk handledning, utvidgade nätverk, företagskontakter, etc.

Expected results and effects

Vi vill visa på att genom tillförandet av erfarenhet då det gäller innovationsutveckling och samtidigt erfarenhet av entreprenörskap så ska uppfinnarna ha större möjlighet att lyckas. Denna kombination av stöd vill projektet bidra med för att uppfinnaren snabbare ska kunna närma sig en realisering av sin idé. Utbildning och lotsning med hjälp av erfarna innovationsutvecklare och entreprenörer ska därmed leda fram till att fler idéer och uppfinningar ska kunna kommersialiseras, att fler företag ska startas och fler arbetstillfällen ska skapas i Sverige

Planned approach and implementation

Kortfattat kan projektets genomförande beskrivas som ett antal parallella flöden som alla bygger på GUFs väl dokumenterade processer, medlemmars unika erfarenhet, kunskap och GUFs mycket omfattande nätverk i nära samarbete med andra etablerade aktörer. GUFs roll blir att lotsa uppfinnaren i det tidiga skeendet av sin projektidé. Vi hjälper till med allt från nyhetsundersökning, marknadsinformation, konsumentinsikter, konceptbeskrivning, validering, immaterialrätt och dess strategier till ett färdigt affärsunderlag för att gå till exempelvis Almi för att få vidare hjälp.

External links

Med en dedikerad hemsida för projektet, vill vi tydliggöra UppfinnarLotsen och dess finansiär Vinnova

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.