Uol Lansering av Viary

Reference number
Coordinator Hoa´s Tool Shop AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet och målet med projektet anses ha uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Hoa´s Tool Shop och Viary har fått stor medial uppmärksamhet och företaget har betalande kunder, expanderar sitt kundsegment, samt har inlett samarbete med Sveriges största psykologföretag för att utveckla nya produkter som bygger på samma princip som Viary.

Results and expected effects

Viary har lanserats på den svenska marknaden för psykologer och coacher med gott resultat. Hoa´s Tool Shop expanderar också sitt kundsegment till att också innefatta företag som vill arbeta med utveckling av medarbetare. Just nu pilottestar ett av nordens största reseföretag, samt ett internationellt managementkonsultföretag Viary för utveckling av destinations- och linjechefer.

Approach and implementation

Alla delmål har passerats och enligt den tidsplan som vi satte upp för projektet. Under projektets gång har vi även hunnit knyta många värdefulla kontakter i både psykolog- och coachningsbranschen. Vi har fått anpassa både vårt erbjudande och priser allteftersom. Den största lärdomen har varit att Viary är en produkt som inte passar för alla, men i rätt händer kan den utföra storverk. Vi har under projektets gång också börjat sälja Viary i nya kontexter, vilket gör att den potentiella marknaden är enormt stor, men där det snarare gäller att hitta rätt kunder för detta.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.