UoI Vilosten - en ny typ av gravstenar

Reference number
Coordinator VILOSTEN AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration June 2013 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål var att skapa kundtrygghet och kundnöjdhet vid köp av Vilostens gravstenar. Detta har till stor del uppnåtts. Kundundersökningen visade hur kunder resonerar kring gravstenar och hur enkla justeringar av några av modellerna kan göra dem mer attraktiva för kunderna. Den första delen av undersökning av begravningsbyråers önskemål har visat på ett tydligt intresse av Vilostens produkter. Vi har genomfört testning och framtagning av verktyg vilket nu möjliggör tillverkning av Vilostens gravstenar. Testning av modellerna har också genomförts med goda resultat.

Results and expected effects

Vilosten har fått utökade kunskaper om potentiella kunders önskemål vilket kommer att leda till effektivare framtagning av nya modeller och mer precisa marknadsföringskampanjer. Kunskapen kring begravningsbyråernas önskemål har utökats men kommer att utökas ytterligare efter steg två i undersökningen. Vilosten har optimerat produktionsverktyg och tagit fram en nollserie. Detta kommer sammantaget att leda till en tidigare lansering av Vilostens produkter.

Approach and implementation

Vissa justeringar av upplägg och genomförande har skett. Först genomfördes studiebesöket till Tyskland och kundundersökningen. Därefter genomfördes framtagningen av verktyg och framtagning av nollserie. En justering av ansökan gjordes så att finansieringen av avtal togs bort och adderades till nollserien istället. Parallellt med framtagningen av nollserien genomfördes första steget i undersökningen av begravningsbyråers önskemål. I december gjordes sedan den avslutande delen av studiebesöken med ett besök i Rom.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.