UoI: Verendus branschsystem

Reference number
Coordinator VERENDUS SYSTEM AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2012 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att stärka oss både på hemmaplan i Norden, men även att kunna ta steget ut i Europa samt analysera närliggande branscher. Vi är nöjda med måluppfyllelsen, men får aldrig stanna av och vara ´nöjda´ utan måste fortsätta så hårt det går och fortsätta få in fler kunder och samarbetspartners, samt lansera nya efterfrågade produkter och lösningar. Ett syfte med projektet och breddning mot Europa och närliggande branscher är också att sprida riskerna mer och få fler betalströmmar än bara återförsäljarna, samt binda upp fler branschintressenter.

Results and expected effects

Konkreta resultat är att vi dubblat vår kundstock under projekttiden, trots att vi inte säljer några licenser under juni, juli och augusti då handlarna är väldigt upptagna med sin verksamhet och inte har tid med denna typen av investeringar. Vi har även tecknat samarbetsavtal med flera stora aktörer so Hobby och Handelsbanken och effekterna av de internationella kontakter kommer vi att se under närmsta sex-månadersperioden som vi tror kommer bli mycket lyckade.

Approach and implementation

Vi har kört mycket på att ´sälj först och lös sen´. Vi är hela tiden underbemannade mot vad vi har behov för via vår försäljning så vi har försökt köra på så hårt det går och löst alla bitarna utmed vägen. Pengarna har gjort att vi kunnat anställa resurser och vi hoppas framöver kunna anställa ännu fler för vi har riktigt stora möjligheter att bli bäst i Europa inom vårt område om det fortsätter i denna takten och vi ser till att ha resurser för alla möjligheter vi har.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.