UoI Rhino: Ett system för objektsglas och kassettmärkning för cancer diagnostik

Reference number
Coordinator ALEVAX AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2012 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet har varit att utveckla ett system för att märka objektsglas och kassetter för vävnadsprov som används inom cancer diagnostik laboratorier. Målet är att kunna stödja cancer diagnostiklaboratorier i deras dagliga aktiviteter för att kunna nå en bättre patientsäkerhet och en högre effektivitet. Projektet har lyckats ta fram en fungerande prototyp som har också patentansökts. Flera affärsmässiga aspekter har analyserats för att kunna ta produkten till marknaden.

Results and expected effects

Teknisk relaterade frågor har fått svar redan från början av projektet, medan många affärsrelaterade frågor har krävt mycket engangemang, samtal med rådgivare, branschexperter och potentiella kunder. En svensk patentansökan har lämnats in tidigt i projektet, som en konsekvens av att nyhetsundersökningen visade att innovationen var patenterbar. Analysen av regulatoriska krav gav positiva besked om att produkten inte är medicinsk utrustning eller in-vitro diagnostic device. Detta möjliggör en tidigare marknadslansering redan efter den första hälften av 2013.

Approach and implementation

Under projekttiden, har företaget anställt en civilingenjör inom maskinteknik för utveckling av prototypen i samråd med erfarna tekniska rådgivare. immaterialrättsliga frågor har följs upp med hjälp av en patentbyrå. Regulatoriska krav har analyserats med hjälp av en konsultbyrå och marknadsbehoven har undersökts med hjälp av våra kunder och partners. Deltagande i branschmässor har varit en viktig aspekt för att kunna få en bättre förståelse av marknaden.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.