UoI - Plattform för öppna innovationstävlingar

Reference number
Coordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2010 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med vårt VINN-NU projekt var att tillsammans med partnerföretag, forskare och studenter utveckla och lansera en tävlingsplattform för att systematiskt anordna öppna innovationstävlingar. Med bidraget har vi lyckats skapa ett bestående och skalbart verktyg som effektivt matchar studenter med företags problem och möjligheter, genom tävlingar. Målet var att engagera minst 600 studenter i tre tävlingar. Målen har vi nått och överträffat mer än 5000 studenter har hittills deltagit i våra fem tävlingar för studenter under 2011.

Results and expected effects

Syftet med vårt VINN-NU projekt var att tillsammans med partnerföretag, forskare och studenter utveckla och lansera en tävlingsplattform för att systematiskt anordna öppna innovationstävlingar. Med bidraget har vi lyckats skapa ett skalbart verktyg som matchar studenter med företags problem, genom tävlingar. Målet var att engagera minst 600 studenter och organisera minst tre tävlingar. Målen har vi nått och överträffat mer än 5000 studenter har hittills deltagit i våra fem tävlingar för studenter under 2011 och vi lanserar ytterligare tre tävlingar innan årets slut.

Approach and implementation

Projektet har genomförts under 2010/2011, med utveckling och värvande av utmaningsställande organisationer parallellt. Budgeten har använts enligt planen och resultatet blev mycekt bättre än förväntat. Både organisationer och unga har givit otroligt bra feedback på det vi gjort hittills och verktyget samt lärdomarna från projektet ligger nu till grund för vårt vidare arbete med Ungas Innovationskraft, där den utgör ryggraden i nästa stora satsning för att aktivera unga i Sverige.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.