Unomaly - Export av produkt

Reference number 2012-04458
Coordinator UNOMALY AB
Funding from Vinnova SEK 332 000
Project duration December 2012 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Unomaly har under projektperioden gjort följande för att förbereda export av produkten : - analys av marknad- och försäljningsstragi för mellan-Europa. - träffat och utför tester på nordiska och mellan-europeiska partners - ompaketerat produkt för export - utvecklat ny hemsida och nytt försäljningsmaterial - investerat i juridisk bolagsrådgivning - gjort betydande framsteg för extern finansiering - gjort betydande rekryteringar på sälj och teknik

Results and expected effects

- Vi har uppfylt målsättningen med inledande etablering i Europa genom att ha pågående tester av internationella partners - Förutsättningar och förberedning för extern finansiering är helt färdigställda och en aktiv dialog has.

Approach and implementation

Genomförandet av projektet har nått målen. Planerad omfattning av resor visade sig inte behövas under projektperioden, och har planerats till April/Maj. Partner- och marknadsanalys har gjorts från Sverige med inresta resurser och över telefon, videokonferens. Genomlysning och föreberedelser för extern finansiering har gjorts av ekonomisk/juridisk rådgivare. Avtal relaterade till export visade sig vara väldigt markandsspecifika, varvid denna investering görs när etableringsordning finns. Lösningen har utvecklats med stor framgång för att säkerställa export.

External links

https://unomaly.com

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.