Unikt koncept för fäste under längdåkningsskidor

Reference number
Coordinator Primateria AB
Funding from Vinnova SEK 410 000
Project duration May 2012 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Det aktuella projektet syftar till att tekniskt och kommersiellt verifiera samt patentskydda ett nytt koncept för att skapa bra fäste under längåkningsskidor. Det handlar om ett universellt koncept för alla typer av skidfören som är enkelt och snabbt att applicera under skidorna. Produkten är utvärderad i skidspåren och det finns underleverantörer och produktionsmetoder för att ta fram och paketera produkten. En patentansökan för att skydda produkten är inskickad.

Results and expected effects

Resultatet av projektet innebär att det finns ett färdigt produktkoncept framme till ett konkurrenskraftigt pris. Underleverantörer är testade och utvalda och instruktioner till användarna har tagits fram. Vintern 2013/2014 kommer produkten att finnas till försäljning.

Approach and implementation

En fördröjning i arbetet med att skriva patentansökan gjorde att projekttiden förlängdes. Nu är dock detta klart och ansökan inskickad. I övrigt har arbetet i stort utförts enligt projektplanen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.