Undersökning av nykelteknologi för trådlös infrastruktur och ad hoc nätverk

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration July 2008 - December 2011
Status Completed