Ultrahöghållfasta stållaminat

Reference number
Coordinator Gestamp HardTech Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 4 070 000
Project duration October 2013 - June 2016
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

Målet är att sänka vikten på fordonskomponenter genom att använda laminatplåt med en kärna som gör att vikten sänks jämfört med att använda en konventionell solid plåt. Projektet har varit specifikt inriktat på att använda en kärna av sintrat metallpulver samt forma plåten med hjälp av presshärdningsprocessen. Provdetaljer har genomgått alla tillverkningssteg enligt plan följt av ett deformationstest. Metodik har tagits fram för att kunna simulera laminat i det genomförda deformationstestet.

Expected results and effects

Resultatet tyder på att en presshärdad laminatkomponent skulle kunna vara användningsbar i de fall då endast styvhet är av vikt i kombination med små deformationer. Vid högre deformationsgrad exempelvis komponenter avsedda för krock och energiupptagning krävs mer forskning för att hitta ett starkare sätt att fästa ytterplåtarna till kärnan. Även kärnans hållfasthet och duktilitet behöver förbättras för att laminatet ska kunna användas i komponenter för energiupptagning.

Planned approach and implementation

Projektet har varit uppdelat i 5 olika delar. 1. Sintring av kärnan. Ett antal olika legeringar har testats med avseende på främst styrka och duktilitet. 2. Fogning mellan kärna och ytterplåtar. Lämpliga lod har undersökts för styrka samt inverkan av de variabler som finns inom presshärdningsprocessen. 3. Presshärdning av laminatplåten. Tester har gjorts i konventionell presshärdningsutrustning för att studera lodets och kärnans beteende. 4. Prestandatester på färdig komponent. Styrka och duktilitet på färdig komponenet. 5. Simulering Metodik för laminat under deformation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.