Tunga fordon -regionalt styrkeområde

Reference number
Coordinator Föreningen Tunga fordon
Funding from Vinnova SEK 2 220 000
Project duration September 2010 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att Tunga fordon; företagen gemensamt, i samverkan genom forskning och i samarbete med samhället, ska bedriva en stödjande och utvecklande verksamhet. Målet är att därigenom utveckla en tillväxtmiljö som präglas av spetsforskning, globalt konkurrenskraftiga företag och produkter.

Results and expected effects

Genom att samarbeta kan företagen sätta tydliga mål och uppnå dem fortare tillsammans än på egen hand. Effekten blir en konkurrenskraftigare produkt och en minskad belastning på miljön.

Approach and implementation

Genom projektet kan processen med att utveckla föreningens verksamhet påskyndas och gemensamt planerade FoU aktiviteter inom hybridisering genomföras. Dessutom kan pågående processer med sökande av alternativ finansiering fortgå och förhoppningsvis leda till uppstart av fler FoU- projekt. Projektet fokuserar även på fortsatt leverantörsutveckling, fördjupad omvärldsbeskrivning och ett konkret samarbete med Det Skogstekniska klustret i Vindeln.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.