Träning- och nutritionsanalys av ryttare

Reference number
Coordinator ECLIPSE BIOFARM AKTIEBOLAG - Eclipse Biofarm AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration March 2011 - September 2011
Status Completed

Purpose and goal

I samarbete med Högskolan i Halmstad har en enkätundersökning sammansatts och genomfört i syfte att kartlägga behov och marknad. Undersökningen är utförd av Dr Eva Strandell. Resultaten analyseras forfarande men bedöms lovande. Arbete pågår för att öka svarsfrekvensen på enkäten och därigenom statistiskt säkerställa resultatet.

Results and expected effects

Resultatet avses att användas för att utveckla en produktlinje riktad direkt till aktiva inom hästnäringen. Vi avser marknadsföra produkterna i hästsport-fackhandeln. Lansering är planerad våren 2012. i samband med hästsportmässan i Stockholm alternativt hästsportmässan hösten 2012. Detta beroende på om vi själva kommer att tillverka kosttillskotten eller lägga processen på legotillverkare.

Approach and implementation

Den enkätundersökning som genomförts har sin största svaghet i svarsfrekvensen men de preliminära analysresultaten ser lovande ut och ger de svar som önskades. Svaren stärker vår tes om att det finns ett behov av och en marknad för kosttillskott för aktiva i hästnäringen. Arbete pågår fortfarande med att analysera resultaten och öka svarsfrekvensen för att stärka underlaget för kommande produktion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.