Trafikhuvudmannaskap: om länstrafikansvar, organisationsform och konsekvens för kollektivtrafiken

Reference number 2007-01448
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 920 000
Project duration October 2007 - January 2010
Status Completed