Träffsäker processutveckling - termomekanisk formning av titanplåt

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 4 396 000
Project duration August 2009 - March 2014
Status Completed