TopGrade- Läx- och studiehjälp

Reference number 2013-04676
Coordinator ADUCERA HOLDING AB
Funding from Vinnova SEK 382 151
Project duration October 2013 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vi vill ge studenter en möjlighet att få det högsta betyget i matte så att de därmed kan välja den universitetsutbildning de vill.

Results and expected effects

Vi har framförallt erbjudit en intensivkurs för gymnasister som siktar på de högsta betygen i matematik. Resultatet är elever som är nöjda med resultatet och som känner att de har blivit bättre i matte. En motsvarande kurs har även hållits med start i april 2014.

Approach and implementation

Intensivkursen hölls fem lördagar i rad inför det nationella provet den 10 december. En liten grupp om ca 5 elever deltog i kursen. En pensionerad matematik-lärare, med över 40 års erfarenhet som lärare, bedrev undervisningen. En motsvarande kurs hölls med start i april 2014. Undervisningsmetoden som sådan fungerar bra. Det här är skalbart. Det har emellertid varit svårare än vi räknat med att nå ut till elever om kursen i tid. Det kommer kosta mer pengar att göra framöver när det här ska skalas upp. Vi tror även att vi kommer att behöva lägga mer tid på att hitta kvalificerade lärare.

External links

Beskriver kunderbjudandet

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.