ToMM

Reference number 2012-03685
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 4 350 000
Project duration January 2013 - September 2015
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

Det övergripnade målet för ToMM var att utvärdera möjligheterna och kraven för att införa människa-maskin samverkan utan fysiska hinder i en monteringslina. Delmålen var att utreda detta kopplat till: - ökad kunskap kring de nya teknologier som just nu utvecklas - genomföra virtuella och fysiska konceptuella demonstratorer för tre industriella monteringssituationer (1) under-upp montering av panel (2) montering av tung komponent i få varianter (3) montering av tung och stor komponent - samt identifiera vilka områden som behöver fortsatt kunskapsutveckling

Results and expected effects

Tekniken och forskningen inom området människa-maskin i samverkan utvecklas just nu väldigt fort tillsammans med ett pågående standardiseringsarbete inom området. Många robotleverantörer lanserar nu nya robotfamiljer som ska vara lämpliga för månniska - maskin i samverkan. Fram till idag kan man med en noggrann riskanalys införa lättviktsrobotar i en samverkande monteringscell. Våra tre case som vi utvärderade indikerade behov av fortsatt förståelse och forskning kring hur man bygger upp en säker cell, hur man genomför bra riskanalyser och att operatören behöver involveras.

Approach and implementation

De tre casen som vi arbetade med var utvalda av de industriella parterna som lämpliga moment där ny teknik i form av samverkan mellan människa och maskin kan införas. Placeringen av paneler och tunga komponenter demonstrerades virtuellt och fysiskt på konceptuell nivå och den stora tunga komponenten demonstrerades endast virtuellt. Analysen genomfördes baserat på alla tre casen och ansatsen att låta industrin välja ut casen stöds av teori inom detta område som pekar på att det är vägen om vi ska snabba upp införandet av detta i industrin.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.