Tolkvox - överbryggar varje språkbarriär i offentlig sektor

Reference number 2017-04163
Coordinator TOLKVOX AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - March 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Projektets mål var att ta fram och affärsmodellera prototyper till ytterligare digitala språkverktyg i Tolkvox. Detta har fullt ut uppfyllts. Verktyg har bland annat utvecklats för att användaren (t.ex. en läkare eller socialsekreterare) enkelt ska kunna ringa upp sin patient/klient med tolk och för att användaren ska få stöd i att tala engelska med tolken.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i att Tolkvox erhållit ett mycket värdefullt underlag för Tolkvox fortsatta utveckling. Underlaget är kvalitetssäkrat vad gäller användarnytta, affärsmässighet, informationssäkerhet och juridik. Detta har i betydande mån ökat tjänstens värde och stärkt Tolkvox AB:s kommersiella förutsättningar.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i en användarcentrerad, innovativ och iterativ process. I denna har användare från sju offentliga och privata kunder i sjukvård, socialtjänst och skola deltagit. I processen har även utvecklare och konsulter inom juridik och informationssäkerhet deltagit.

External links

En enklare instruktionsfilm i vilken bl.a. funktionen "ring upp med tolk" beskrivs. Tolkvox webbsida om appen, på vilken det syns hur vissa av prototyperna redan kommersialiserats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.