Tjänsteutvecklingslabb

Reference number 2012-04448
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Karlstad
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration December 2012 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet för projektet var att ta fram ett beslutsunderlag för SP för att kunna gå vidare med en etablering av ett nationellt Tjänsteutvecklingslabb.

Results and expected effects

Under förstudien ändrades målet något. Istället för att genomföra en klassisk förstudie såg SP en möjlighet att samtidigt med förstudiearbetet också prova verksamhet som liknade ett tjänstelabb. Det arbetet visade sig snabbt bära frukt varför förstudien utvecklades från ett beslutsunderlag till ett sätt att också parallellt testa idén. Förstudien resulerade genom diskussioner med många olika aktörer i ett antal teman som ett tjänsteutvecklingslabb behöver förhålla sig till.

Approach and implementation

Förstudien genomfördes genom att parallellt diskutera med olika aktörers behov av ett tjänsteutvecklingslabb och vad det borde innehålla, samt med att studera befintliga verksamheter i Europa. Två studieresor genomfördes för att få inspiration och kunskap. Tre olika workshops/projekt sattes igång för att testa tjänstelabbsverksamhet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.