Tjänster för OFFEntlig Effektiv handel (TOFFEE)

Reference number 2008-00767
Coordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration October 2008 - September 2011
Status Completed

Purpose and goal

TOFFEE avser att svara på följande frågor: Hur kan fler anbudsgivare attraheras att delta i anbudsprocessen enligt LOU? Hur kan antalet order inom ramen för ingångna avtal ökas? Hur kan anbudsgivare stöttas i att lämna kompletta anbud? Hur kan man skapa ett sammanhållet e-tjänstekoncept? Hur kan en e-process utvecklas till att bli hållbar över tid?

Results and expected effects

Resultatet blir: 1) Ett hållbart e-tjänstekoncept för effektiv offentlig handel med tillhörande implementerade exempeltjänster . 2) En generisk och hållbar affärsmodell för handel med och inom offentliga verksamheter som baseras på det utvecklade e-tjänstekonceptet. 3) En utvärdering av hur Visuera-metoden och tillhörande verktyg kan användas vid utveckling och förvaltning av hållbara e-tjänster. 4) En förbättrad Visuera-metod med tillhörande verktyg, som medger effektiv utveckling, underhåll, förvaltning, övervakning och uppföljning av processerna och det IT-stöd som ingår som del av processerna. 5) Dokumenterade erfarenheter av hur ett processorienterat e-tjänstekoncept kan införas i en traditionellt hierarkisk organisation. Resultatet kan bidra till att dokumentera utvecklingen av en framgångsrik affärsmodell för e-tjänster samt till att stärka regionens dialog och kunskapsutbyte med andra aktörer. Genom att gå före in i innovativ utveckling kan regionen och projektets resultat tjäna som en förebild för andra offentliga organisationer.

Approach and implementation

En generell metodik och ett verktygsstöd för resurssnål integrerad utveckling, förvaltning, övervakning och uppföljning av processer och tillhörande IT-stöd kommer att användas för att utveckla e-tjänstekonceptet och exempeltjänsterna. De kommer också att utvärderas i projektet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.