Tjänstelabb offentlig sektor

Reference number 2014-00177
Coordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Funding from Vinnova SEK 275 000
Project duration March 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utreda förutsättningar att skapa ett tjänstelabb för offentliga tjänster, formulera hur ett tjänstelabb kan organiseras och bedriva sin verksamhet, forma en vision samt plan för fortsatt arbete.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i slutsatsen att det finns goda förutsättningar och behov för att etablera ett regionalt baserat tjänstelabb för offentliga verksamheter. Tjänstelabbets arbete kommer att underlättas och kunna skapa bättre hållbara effekter genom att samverkansaktörer besitter egen designbaserad kompetens och en högre innovationsförmåga. Ytterligare identifieras att ett regionalt tjänstelabbs verksamhet underlättas om ett nationellt tjänstelabb för offentliga verksamheter etableras.

Approach and implementation

Arbetet har bedrivits genom dialoger främst i workshopformat med skilda offentliga aktörsgrupper inom region Värmland. Input till processen har även kommit från studiebesök, information från liknande initiativ i andra länder, rapporter samt erfarenheter från etableringen av Landstinget i Värmlands initiativ Experio Lab.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.