Tillverkning, karakterisering och biodistribuering av flytande kristallina läkemedelsbärare

Reference number
Coordinator Camurus AB
Funding from Vinnova SEK 1 250 000
Project duration July 2007 - September 2009
Status Completed