Tillverkning av stålkomponenter med hjälp av Gjutsmidning

Reference number 2012-02627
Coordinator IGELFORS BRUKS AB - Igelfors Bruk AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att utvärdera möjligheter att gjutsmida på stål och målet var att verifiera detta med stöd av provstavar. Målet har uppfyllts och förstudien visar att smidbarheten är bra och att det finns goda förutsättningar till förbättrad hållfasthet samt vikts- och energibesparingar på komponenter.

Results and expected effects

Resultaten visar på en kraftig reduktion av porer och radikalt förbättrad hållfasthet och duktititet jämfört med gjutna provstavar. Detta innebär goda möjligheter till lägre vikt samtminskad material- och energiförbrukning per komponent. Flera fordonskomponenter har identifierats som intressanta och Fordonskomponentgruppen, Scania CV, AB Volvo samt jordbruksindustrin har visat intresse för metoden.

Approach and implementation

Gjutna och valsade provstavar tillverkades i material SS 2225 och smiddes i hejare. Förekomsten av porer före och efter smidning undersöktes i mikroskop. Dragprovstavar tillverkades och dragprov utfördes. Inledande försök med att föra över data från gjut- till smidningssimulering genomfördes. En översiktlig energibedömning med stöd av Ecoinventrapporter gjordes av IVF. Möjliga komponenter diskuterades med Scania, AB Volvo och jordbrukssektorn.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.