Tillväxtprovokationer - Vardagskvalitet för 80+

Reference number
Coordinator EFFECTUS BUT DIFFERENT AB
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration December 2013 - February 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vi har: - skapat ett mötesprojekt där mötet mellan behovsidentifierare och entreprenörer arbetar för att provocera fram marknadsrelevanta ideer kring målgruppen 80+. - skapat ett avtal att hantera kommande immateriella rättigheter. - formulerat en process som kan leda fram nya användningsområden kring Vardagskvalitet 80+. - identifierat entreprenörer genom intervjuer. - identifierat behovsidentifierare personer 80+ som anhöriga och representanter från service och omvårdnadssektorn.

Results and expected effects

Det som är utmaningen i detta projekt är att hitta behov som kan konkretiseras med ett rimligt businesscase för entreprenörerna. Detta innebär att vi väljer att fokusera på entreprenörer som kan fokusera på större volymer. Vi väljer också ut 2-3 entreprenörer som inte konkurrerar med varandra.

Approach and implementation

Vi har formulerat en genomförandeprocess som innefattar behovsidentif-ering, genomförandet av möten, framtagning av innovativ pilotprojekt med bl a konkurrensanalys och som kan leda fram till nya användningsområden för att målgruppen 80+ ska behålla sin vardagskvalitet, dvs ha ett roligare liv, och kunna bo kvar hemma.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.