Tillämpning av Open-source CFD-verktyg för Svenska stål samfundet

Reference number
Coordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Funding from Vinnova SEK 225 000
Project duration January 2017 - November 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call National mobility for innovation

Purpose and goal

1) Kompetensuppbyggnad för att kunna initiera modellering med hjälp av öppen källkod (licensbefriad), åt stål- och annan metallframställningsindustri, genom användandet av OpenFOAM. 2) Utbyte av kunskap och information mellan flödesdynamikgruppen hos Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och gruppen Gjutning och flödessimulering hos Swerea MEFOS. 3) Användning av MEFOS expertkunskaper inom metallurgiska processer tillsammans med CTH:s kompetens inom öppen källkod (avseende CFD) för att, med hjälp av OpenFOAM utveckla alternativa modeller tillämpbara på stränggjutning.

Expected results and effects

1) Utökad kompetens avseende användningen av öppen källkod, och då speciellt OpenFOAM, vid numerisk modellering. 2) OpenFOAM-modeller i 2D/3D avseende stränggjutning. Modellerna är kapabla att prediktera kopplade fenomen såväl som transient beteende hos stålnivån i kokillen. 3) Möjligt framtida samarbete mellan MEFOS och Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper hos CTH genom gemensamma projekt och utbyte av personal. 4) Den utvecklade modellen har också lett till ett nyligen beviljat Hugo Carlsson-projekt, i samarbete med Sandvik Materials Technology på 850 kSEK.

Planned approach and implementation

Projektet har baserats på en serie besök av PNJ från Swerea MEFOS på Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper hos CTH med professor HN som handledare. Totalt har sju besök genomförts under projekttiden. Detaljer avseende varje besök och planerade aktiviteter är beskrivna i nedanstående stycken. HN besökte också Swerea MEFOS för att presentera numerisk och fysikalisk modellering utförd på Mekanik och Maritima Vetenskaper hos CTH.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.