Tillägg syntes av kollektivtrafikforskning

Reference number
Coordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Funding from Vinnova SEK 117 500
Project duration April 2008 - May 2008
Status Completed