Tidsmodell - verktyg, algoritmer, språk, metodik, användarfall

Reference number
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6270, M2.7
Funding from Vinnova SEK 1 786 201
Project duration October 2010 - November 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med TIMMO-2-USE är att föreslå en framtida (de facto-) branschstandard för hantering och entydigt dokumentera tidsrelaterad utvecklingsinformation.

Results and expected effects

Fastän AUTOSAR har utvecklats under många år täcker den nuvarande standarden inte all relevant information. I synnerhet gäller detta hanteringen av tidsinformation. TIMMO-2-USE adresserar en ökad automatisering för mer förutsägbara utvecklingscykler för att avsevärt minska utvecklingsriskerna och tiden till marknaden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.