The Virtual Paint Shop Powder and Externally Charged Wet Paint

Reference number
Coordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Funding from Vinnova SEK 3 900 000
Project duration October 2012 - May 2015
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-01045-en

Purpose and goal

Syftet med projektet var att vidareutveckla de unika metoderna och verktygen för simulering av sprutmålning, som utvecklats inom ramen för tidigare FFI och MERA projekt, till simulering av pulver och externt laddad våtfärg. Detta stöder en bredare användning av verktygen inom fordonsindustrin och även inom andra branscher. Projektresultaten hjälper företag att utveckla och optimera sina ytbehandlingsprocesser att bli mer miljövänliga, att bli mer energieffektiva, att bli mer kostnadseffektiva, att ge en bättre produktkvalitet.

Results and expected effects

Projektresultaten visar att det är möjligt att noggrant simulera sprutmålning av t.ex. en lastbilshytt på endast några timmar på en standarddator. Detta är en extrem förbättring jämfört med tidigare tillvägagångssätt som kräver veckolånga simuleringar. Unika algoritmer för kopplade simuleringar av luftflöde, elektromagnetiska fält och laddade färgpartiklar har möjliggjort detta. Metoderna och verktygen har genomgått en omfattande validering på relevanta industrifall med mycket god överensstämmelse mellan mätningar och simuleringsresultat.

Approach and implementation

Projektet var fördelat på sju arbetspaket. De första tre fokuserade på modelleringen, simuleringen och optimeringen, och de övriga fyra rörde mätningarna och valideringarna, mjukvarudemonstratorn och exploateringen, den långsiktiga strategin och projektledning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.