The Sweden India Nobel Memorial Week - Företagsstöd

Reference number 2011-03912
Coordinator STIFTELSEN SWECARE - Swecare
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration October 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Genom att visa upp svenska innovationer och anordna paneldiskussioner kring innovativa lösningar för Indiens framtida behov inom hälso- och sjukvård skapades ett intresse för svensk-indiska intressen hos indiska beslutsfattare. Detta intresse är en förutsättning för att stärka samarbete och handel mellan Sverige och Indien inom hälso- och sjukvård.

Results and expected effects

Aktiviteterna under Health Innovation Day har skapat ett större intresse och kunskap bland de indiska deltagarna för svenska innovationer inom hälso- och sjukvård. Under dagen knöts nya kontakter mellan svenska och indiska aktörer inom området. En effekt av detta är ökade förutsättningar för ökad export av svenska företag till Indien och att nya långsiktiga och självbärande samarbeten etableras.

Approach and implementation

Upplägget och genomförandet av Health Innovation Day gick som planerat. Genom att anordna en utställning för svenska företag inom sjuk-och hälsovård, samt anordna gruppdiskussioner och seminarium, skapade Health Innovation Day en plattform för många olika aktörer inom svensk och indisk hälso- och sjukvård.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.