The Paper Province 2.0- Ett innovationssystem för en biobaserad samhällsekonomi

Reference number 2012-03406
Coordinator The Paper Province ekonomisk förening - The Paper Province
Funding from Vinnova SEK 467 254
Project duration November 2012 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

I maj lämnade The Paper Province in en fullständig ansökan till Vinnovas utlysning Vinnväxt 2013. Målet var, förutom att lämna in ansökan, att få en bred uppslutning av aktörer som representerar Triple Helix men också hitta strategier för hur civilsamhälle skall inkluderas i framtida arbete. Processen har varit mycket lyckad och vi har en mängd aktörer som vill lägga tid i kommande projekt. Kunnig forskare har även involverats för att ge inspel i framtida arbete med att skapa fler arenor och aktiviteter för ny och annorlunda input till processen. Syfte- och måluppfyllelse är hög.

Results and expected effects

Aktörer som tidigare inte träffats har startat ett relationsbyggande arbete till följd av projektet. Detta relationsbyggande avses att upprätthållas, och fördjupas i framtida Vinnväxtarbete. TPP som kluster har mejslat fram den strategiska idén, som inte bara ligger till grund för vår Vinnväxt ansökan, utan som också är en del i den regionala klusterstrategin som Värmland antagit. På lång sikt har The Paper Province 2.0 bidragit till 1000 nya arbetstillfällen och 25 nya företag samtidigt som vi har skapat processer som utgår från värdeerbjudande med genus som självklar drivkraft.

Approach and implementation

Projektet har i stor sett följt den angivna tidplanen. De aktiviteter som avviker från det som tidigare angetts är att projektgruppen beslutade att ha en stor workshop samt ett flertal mindre där projektgruppsmötena fungerade som bas för workshops med speciellt inbjudna aktörer kunniga inom, för dagen, viktiga diskussionspunkter. Den stora workshopen arrangerades tillsammans med övriga kluster och IVA. Förankringsarbete har skett under hela projektperioden och har varit den, i särklass, viktigaste aktiviteten för att få en bred uppslutning till vår inlämnade ansökan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.