The Branched Graft Tracker: A new surgical device for Aortic Aneurysm treatment

Reference number 2012-00374
Coordinator Endovascular Development AB
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration June 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet med LGF projektet är utveckla en ny medicinteknisk produkt. Fram tills idag har utvecklingen gått framåt och projektet är nu inne i den slutliga testningsfasen.

Results and expected effects

Med den nya LGF metoden kan man minska dödligheten i samband med endovaskulär behandling av exempelvis komplicerade pulsåderbrock, minska behovet av intensivvård efter behandling, minska tiden mellan diagnos och behandling, samt möjliggöra att fler patienter skulle kunna tillåtas behandling. Sammanlagt ger detta avsevärda hälsoekonomiska fördelar.

Approach and implementation

Projektet har uppnått flertalet av de definierade milstolparna. Under senaste årets arbete har projektet genom flertalet studier uppnått proof of concept och därigenom reducerat de huvudsakliga projekt- och produktriskerna avsevärt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.