Testmetod för NAFT

Reference number 2016-04898
Coordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Funding from Vinnova SEK 198 000
Project duration December 2016 - April 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call Prodution 2030 Mobility

Purpose and goal

Projektet syftade till att sätta upp en testmetod på Hallands sjukhus Halmstad som kan mäta strålningen enligt standard. Genom en iterativ process har en metod utvecklats som möjliggör att strålskyddande material kan testas. Utvecklingen av testmetoden har bidragit till att snabba på produktutvecklingen av ett nytt innovativt strålskyddsmaterial mot CE-märkning.

Expected results and effects

10MD har haft upprepade tester på Halmstad sjukhus vilket har varit av stor relevans för produktutvecklingen. Närheten till testmiljön har bidragit till att nya producerade material har kunnat testas vid flertalet tillfällen på kort tid. Det strålskyddande materialet har förbättrats kontinuerligt och nu finns ett material som uppfyller standard.

Planned approach and implementation

Initialt diskuterades standarden för att möjliggöra en bra försöksuppställning. 10MD har besökt sjukhuset i Halmstad vid upprepade tillfällen, för test och diskussion. En kontinuerlig dialog med sjukhusfysiker har även först för att diskutera resultaten vidare. Kunskapen om projektet och resultatet presenterades under en workshop.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.