Testinstallationer av högeffektiva solcellsomriktare

Reference number
Coordinator OPTISTRING TECHNOLOGIES AB
Funding from Vinnova SEK 1 496 000
Project duration April 2013 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vi har nu utvecklat ett system som kan testas ute hos kunder och stödja affärsutvecklingen. Systemet är robustare och enklare att producera.

Results and expected effects

Resultatet av projektet har redan visat sig värdefulla i de kund och finansieringsprocesser vi startat och gjort att vi kan driva dessa vidare så att vi kan fortsätta att utveckla företaget.

Approach and implementation

Arbetet har flutit på enligt plan, viss omstrukturering av resurserna har gjorts för att kunna uppnå målen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.