Tester och validering av katthalsband för att säkerställa att produkten passar marknaden

Reference number
Coordinator MOGGIE AB - MOGGIE AB, Uppsala
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2017 - October 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Tack vara stipendiet från Vinnova har vi lyckats ta ett steg i att stärka företagets position på marknaden. Enligt vår aktivitetsplan genomförde vi fler avancerade tester och en utökad marknadsundersökning, och upptäckte ett nytt kundsegment som kan dra nytta av vår lösning på en större skala. Våra förväntningar på fas 1 var till största delen att utföra validitetstestet, men istället lyckades vi få en större insikt om vart vår produkt kan få en större användning. Detta ger oss bättre möjligheter när det kommer till produktplacering och tar Moggie till en ny nivå.

Expected results and effects

De senaste 6 månaderna har vi förbättrat produktens funktionalitet och utvecklat den mot det nischade området veterinärkliniska prövningar. Vi har tagit fram en webbportal som interagerar med den hårdvara vi använder för att skapa möjligheter till forskning med innovativa verktyg för kattdata-insamling och beteendeanalyser. Vi har lyckats få ytterligare stöd och engagemang från SLU och åtagande från ett stort internationellt företag att utföra gemensamma tester och börja använda Moggies lösning i mer komplexa forskningsstudier.

Planned approach and implementation

Under implementeringsfasen gjorde vi fler upptäckter som fick oss att ta snabba strategiska beslut för att kunna anpassa oss efter nya marknadsbehov vi identifierade. Tack vare stödet från Vinnova har vi kunnat skifta fokus under implementeringen och satsa på våra mest lovande områden. Detta resulterade i att vi nu närmar oss en mer attraktiv och uppskalningsbar global niche där vi tror att Moggie har större potential. Utöver aktivitetsövervakning kan Moggie tillämpas på mer avancerade forskningssegment som definierar diet, livslängd och behandling för katter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.