Testbäddar HoS

Reference number
Coordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Medicinsk Teknik Östergötland
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - May 2012
Status Completed

Purpose and goal

Under förstudietiden så har testbädden bjudit in till och hållit i två informationstillfällen för att sprida information och kunskap kring testbädden. Vi har även haft en minimässa med utställning, utbildning, workshop och seminarier för att öka kunskap om innovation och testbädd. Engagemangen har även syftat och bidragit till ett ökat nätverk för testbädden och även för aktörer runt testbädden. Testbädden har börjat knyta kliniska verksamheter för att stötta innovationer med klinisk kunskap.

Results and expected effects

Vi har nu en bred konstellation och nätverk med nödvändiga kompetenser för att täcka nödvändiga områden i kedjan från idé till produkt. Konstellationen har varit mycket aktiv i att ta fram behov och beskriva förutsättningar. Testbäddens projekt har knutits till flera av konstellationens aktörer. Verksamheten är välkänd i många av de nätverk och organisationer som berörs. Flera nya kontakter har knutits med organisationer och företag. Nya projekt har definierats för fortsatt verksamhet.

Approach and implementation

En arbetsgrupp bildades med projektledaren som sammankallande, den har varit exekutiv i de aktiviteter som konstellationen engagerat sig i enligt vår projektplan. Planering och underlag för fortsatt verksamhet är framtagen. Tryckmaterial till informationstillfällena och minimässan har fungerat som informationsmaterial. Vidareutveckling av demonstratorer har skett kontinuerligt. Som styrande organisation föreslås en styrgrupp (styrelse) och en exekutiv grupp (ledningsgrupp).

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.