Teknisk projektledning för färdigställande och första-kund-integration av Asthmatuner

Reference number 2017-03440
Coordinator Medituner AB
Funding from Vinnova SEK 176 700
Project duration August 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Medtech4Health: Competence Enhancement in SME
Call Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Purpose and goal

MediTuner AB har utvecklat AsthmaTuner, ett patentsökt verktyg som möjliggör för digital egenvård av astma. AsthmaTuner förbättrar även kommunikationen mellan patient och sjukvård, då behandlingsråd kan skickas direkt till mobiltelefonen. Den pågående svenska studien väntas visa på betydande hälsoekonomisk sparpotential för vården med verktyget. Projektet huvudsakliga mål som uppfyllts var att med hjälp av en teknisk projektledare säkerställa färdigställandet av AsthmaTuner som en fungerande ”stand-alone” applikation för slutanvändare.

Expected results and effects

Mål som har uppfyllts med hjälp av den tekniska projektledaren expertis innefattar en rad tekniska områden för både mobiltelefon applikationen som patienten använder och det webbaserade vårdgivargränssnittet för vårdpersonalen. Detta inkluderar färdigställande av bland annat en rad patientsäkerhetsaspekter så som säker inloggning, struktur av databaslagring och behörighetslösning.

Planned approach and implementation

Projektleda har agerat som kontaktperson mot utvecklingspartner och leverantörer. Genomförandet har skett genom att projektledaren: Arbetat nära regulatoriska och tekniska experter, utvecklingspartners, leverantörer och kunder för att omsätta kundkrav och regulatoriska beaktanden till lämpliga tekniska lösningar Designat leveransstrukturer och gränssnitt mot leverantörer och kunder Strukturerat och planerat utvecklingsprojekt och förberedelseaktiviteter

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.