Täta förbindelser

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for Sustainable Communications
Funding from Vinnova SEK 9 000 000
Project duration March 2010 - December 2014
Status Completed