Szafran Biopsi

Reference number 2017-02375
Coordinator Stockholms läns landsting - Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Funding from Vinnova SEK 730 000
Project duration June 2017 - September 2018
Status Ongoing
Venture Medtech4Health innovatörer
Call Medtech4Health:Innovators in Healthcare 2017

Purpose and goal

Stansbiopsi är standardmetod vid diagnostik av hudförändringar. Projektet syftar till att utforska en innovativ lösning, som signifikant förenklar den befintliga tekniken. Innovationen består av ett instrument, som med ett enkelt handgrepp stödjer hela proceduren. Målet är att verifiera om produktidén har förutsättningar att kommersialiseras genom att styrka funktion och realiserbarhet via framtagning och utvärdering av funktionsprototyp, samt skapa underlag för en patentansökan.

Expected results and effects

Innovationen är ett instrument med multifunktion, som stansar, skär av vävnaden på önskat djup, och sedan skjuter ut vävnadsprovet med en enkel knapptryckning. Instrumentet kommer att leda till bättre diagnostik genom ökad precision avseende placering och provtagningsdjup. Vidare eliminerar tekniken risk för krosskador och tvådelade prov. Det finns klara ekonomiska och miljömässiga fördelar och innovationen möjliggör framtagandet av förbättrade riktlinjer för handläggning av hudförändringar.

Planned approach and implementation

Framtagandet av funktionsprototyp för utvärdering av konceptuell produktidé genom bänktester (in-vitro). Detta avser samtidigt att konkretisera alternativa sätt att realisera produktidén och därigenom styrka uppfinningshöjd och förhoppningsvis säkra en patentansökan. Projektets delmoment: (1) skapa funktionsprototyp-koncept, (2) välja ut koncept att vidareutveckla, (3) framtagning av funktionsprototyper, (4) utvärdering av funktionsprototyper, (5) genomförande av realiserbarhetsanalys, (6) genomförande av patenterbarhetsanalys.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.