Systembiologisk metodologi för försåelse av åderförkalkning

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2010 - March 2012
Status Completed