Svenskt Resurscentrum för Laboratoriediagnostik

Reference number 2012-04406
Coordinator Stockholms läns landsting - Landstingsstyrelsens förvaltning
Funding from Vinnova SEK 1 982 300
Project duration December 2012 - December 2015
Status Ongoing

Purpose and goal

Syftet har varit att utveckla ett servicecenter för utvärdering och implementering av ny eller förbättrad laboratoriediagnostik. Utvärdering av servicecentret har genomförts i samarbete med industrikunder i pilotprojekt rörande validering av diagnostiska test och analyssystem. Servicecentrat har etablerats och funktionen och efterfrågan på tjänsten har visats genom att service till pilotkunder har kunnat ges.

Expected results and effects

Projektavtal och affärsplan utformades och godkändes. Risk- och konsekvensanalys genomfördes. Ny informationsmodell för att koppla kliniska data och analysdata till biobankade prover togs fram. Service till pilotkund rörande ett automatiserat cellprovstest genomfördes, inklusive apparatuppställning, upplärning av personal, provinsamling från biobank och labanalyser. Efterfrågan på servicen var större än väntat. Logistiken tog längre tid än planerat, men kunde genomföras.

Planned approach and implementation

Lokalisation, lokaler och ekonomisk administrationsmodell inom landstinget tog längre tid än förväntat. Flertalet kunder har varit multinationella bolag med svenska dotterbolag, där avtalsfrågor behövts föredras även för den centrala ledningen och där granskats ur regulatoriska och affärsmässiga aspekter. Enheten drivs enligt Good Laboratory Practise och Good Clinical Practise. Endast SRCLDs personal har tillträde. Vi har nu en välfungerande enhet med processer, lokaler och personal på plats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.