Svenska Uppfinnareföreningen 2014

Reference number 2013-05386
Coordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Funding from Vinnova SEK 2 150 000
Project duration December 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att stärka förutsättningarna och komplettera rådgivnings - och informationsflödet till uppfinnare och innovationsföretag så att dessa dels förstärks i den egna rollen dels når olika stödåtgärder och finansiering mfl. Genom IRT, SKAPA stipendier, Mentorringar, Uppfinnarpriser, utökad hemsida och stärkt samverkan med kringliggande organisationer har dessa syften nåtts.

Results and expected effects

Verksamheten har resulterat i en närmare kontakt med uppfinnarna direkt genom förfrågningar till både föreningens kansli och till de lokala föreningarna samt ett ökat utbud på den nya hemsidan. Frågor runt patent och skyddsformer generellt har öka. En bred informationsbroschyr har tagits fram och spridits. Ett alternativt synsätt på hur idéer kan utvecklas och snabbare nå en marknad har börjat utvecklas.

Approach and implementation

Upplägget är baserat på dels ett vitalt kontaktnät med starka partners för gemensamma aktiviteter dels förståelse för och stöd till uppfinneriets speciella villkor. Föreningen uppfattar sig ha skapat ett starkare i det vitala kontaktnätet vilket är en grund och förutsättning för ett fortsatt arbete med att stärka uppfinnadets roll i näringslivet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.