Svenska Uppfinnareföreningen 2009-2012

Reference number
Coordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Funding from Vinnova SEK 3 900 000
Project duration October 2009 - December 2012
Status Completed