Svensk Tillväxtbarometer

Reference number 2013-05199
Coordinator Stiftelsen Blue Institute
Funding from Vinnova SEK 6 360 000
Project duration December 2013 - August 2017
Status Completed

Purpose and goal

Svensk Tillväxtbarometer syftar till att främja förståelsen för hur förutsättningar för tillväxt påverkar näringslivets strategiska handlingsutrymme. Konceptet och forumet har funnits sedan 1997 och tjänat näringslivet genom att tidigt sätta fingret på de faktorer som kommer att påverka tillväxtförutsättningarna internationellt. På så sätt utgör Svensk Tillväxtbarometer en virtuell och delad analysfunktion för företag.

Expected results and effects

Mål var att fortsätta vara en mötesplats för att diskutera förutsättningarna för tillväxt samt ha ett publikt genomslag, med en vidgad målgrupp och utökad fakultet, samt regelbundna publikationer av utblickar och tematiska rapporter, för att stärka bidraget till forskning kring hållbar tillväxt.

Planned approach and implementation

Verksamhet utgår från (1) regelbundna möten inom Industrigruppen samt (2) en analysprocess inom fakulteten. Industrigruppen består av företag som ger sin bild av marknadsutvecklingen samt de breda drivkrafterna och motkrafterna för tillväxt. Fakultetens roll är att fånga upp dessa drivkrafter i teman och dessutom kritiskt granska befintliga analyser och prognoser. Syntesen sammanställs i rapporter som publiceras och kommuniceras i ett öppet seminarium samt genom en hemsida.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.